પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલ કરવા અને વાપરવા દરમિયાનની હેલ્પ માટે શું વ્યવસ્થા છે ?

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

 સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલ કરવા અને ઉપયોગ કરવા સંબંધી હેલ્પ :

        સ્માર્ટ સ્કૂલનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. આમ છતા દરેક તબ્બકે હેલ્પ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે જેથી ઉપયોગ સરળતાથી થઈ શકે અને દરેક ફેસેલીટીનો ઉપયોગ કરી શકાય જેથી મેનેજમેન્ટ ઝડપી અને ચોક્કસાઈથી થઈ શકે.

        સોફ્ટવેરમાં હેલ્પ માટેની વ્યવસ્થાઓ

*      સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલેશન ગાઈડ : સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલ કરવા માટેની બુક. જેમા સ્માર્ટ સ્કૂલ ઈન્સ્ટોલ કરવાના દરેક સ્ટેપ દર્શાવેલા છે. જરૂરી માહિતી ગુજરાતીમાં આપેલી છે.

*      સોફ્ટવેર સ્ટાર્ટર ગાઈડ : સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી શાળાની માહિતી એન્ટર કરવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી અને કઈ બાબતો ધ્યાને રાખવી તે દર્શાવતી બુક.

*      યુનિકોડ ગાઈડ : ગુજરાતી યુનિકોડ માટેની બુક જેમાં ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ શું છે ? તે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે ? અને આ ફોન્ટ શા માટે વાપરવા જરૂરી છે તેની માહિતી થી લઈને આ ફોન્ટ ટાઈપ કરવાની હેલ્પ અને ટાઈપની પ્રેક્ટિસ માટેનો વિભાગ આપેલ છે. આ ઉપરાંત ફોન્ટ ઈન્સ્ટોલ કરવા અને જરૂરી સેટીંગ કરવા માટેની હેલ્પ પણ આપેલી છે.

*      અપડેટ ગાઈડ : સોફ્ટવેર અપડેટ કરવાની હેલ્પ માટેના સ્ટેપ્સ.

*      ફોનીન હેલ્પ : સોફ્ટવેર વપરાશકર્તાઓ માટે એક ખાસ હેલ્પ લાઈન રાખેલ છે. આ નંબર પર કોલ કરવાથી ફોન પરથી સમસ્યા અંગે હેલ્પ આપવામાં આવે છે.

નોંધ :

૧) આ ફોન નંબર જાહેર રજા/રવિવાર સિવાયના દિવસોએ ૧૦:૦૦ થી ૦૫:૦૦ દરમિયાન ચાલુ રહે છે.

૨) સોફ્ટવેર ખરીદ્યા પછી છ માસ સુધી આ હેલ્પ ફ્રી આપવામાં આવે છે.

*      ઈ-મેઈલ હેલ્પ : જરૂરી હેલ્પ ઈ-મેઈલ અને વેબસાઈટનાં માધ્યમથી પણ આપવામાં આવે છે.

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog