સ્માર્ટ સ્કૂલની Android Applicationની મદદથી બાળકોને નિયમિત હોમવર્ક, અસાઈન્મેન્ટ, વિડીયો લીંક મોકલી શકાય છે. Android Applicationમાટે વધુ જાણકારી માટે કોલ કરો : 88666 27697  સ્માર્ટ સ્કૂલનું નવું અપડેટ વર્ઝન : 16.5.6.20 લોન્ચ થયેલ છે.  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

સ્ટૂડન્ટ પ્રોફાઈલ

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

સ્ટૂડન્ટ પ્રોફાઈલ
  શાળામાં અભ્યાસ કરતા અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓની જનરલ રજીસ્ટર સિવાયની જરૂરી માહિતી.

અલગ અલગ વિભાગની માહિતી અનૂકુળતા મુજબ એડ કરી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ કરી વિદ્યાર્થી અંગે યોગ્ય સમજ કેળવી શકાય છે.

આ માહિતી ફરજીયાત હોતી નથી આમ છતા વિદ્યાર્થીને સમજવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

 1. ફોટો પ્રોફાઈલ :
  • શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓના ફોટોગ્રાફ્સ લઈ શકાય છે.
  • દરેક ધોરણ દરમિયાન એક ફોટો ઈમેઝ સેવ કરી શકાય છે.
  • આ ફોટો ઈમેઝ પરથી અને અન્ય માહિતીના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીનું આઈ-કાર્ડ જનરેટ થઈ શકે છે.
  • જરૂરિયાત અનુસાર એક કરતા વધું વિદ્યાર્થીઓના પાસપોર્ટ ફોટોનો રિપોર્ટ મેળવી શકાય છે.
  • વિદ્યાર્થીનો ફોટો ઈમેઝ એડ કરવા માટે બે વિકલ્પો.
    ૧) ડિઝીટલ કેમેરાથી લેવાયેલા ફોટોગ્રાફના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીની ઈમેઝ લઈ શકાય છે.
    ર) સીધા વેબકેમેરાથી સોફ્ટવેરની મદદથી વિદ્યાર્થીની ઈમેઝ લઈ શકાય છે.
  • અહીં લેવાયેલ વિદ્યાર્થીની ઈમેઝને મૂલ્યાંકન, હાજરી વગેરે ડેટા એન્ટ્રી સાથે જોઇ શકાય છે.
  • અલગ અલગ રિપોર્ટમાં પણ  આ ઈમેઝીસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
 2. વિદ્યાર્થીની સંપર્ક વિગતો :
  • શાળામાં અભ્યાસ કરતા અને ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓની સંપર્ક વિગતો.
  • વિદ્યાર્થીના વાલીના સંપર્ક નંબર (મોબાઈલ નંબર) પર વિદ્યાર્થીની અને શાળાની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિના SMS સોફ્ટવેરની મદદથી સીધા મોકલી શકાય છે.
  • વિદ્યાર્થીના એડ્રેસના અલગ અલગ રિપોર્ટની મદદથી ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંપર્ક જાળવી શકાય છે.
 3. હેલ્થ પ્રોફાઈલ :
  • વિદ્યાર્થીની આરોગ્ય સંબંધી માહિતી.
  • નિયમિત વજન અને ઉંચાઈની માહિતી.
  • ઓળખની નિશાની અને બ્લડ ગૃપની માહિતી.
  • બીમારી અંગેની હિસ્ટ્રી જાળવી શકાય છે.
  • વિદ્યાર્થીમાં કોઈ શારિરીક કે માનસિક અસામાન્યતા અંગેની નોંધ.
 4. ફેમીલી પ્રોફાઈલ :
  • વિદ્યાર્થીની કૌટુંબિક માહિતી.
  • માતા-પિતાના વ્યવસાયની માહિતી.
  • ઘરના અન્ય સભ્યોની માહિતી.
  • પરિવારના સભ્યોના વ્યવસાય, અભ્યાસ અને આવક સંબંધી માહિતી.
 5. આ ઉપરાંત...
  • વિદ્યાર્થીની પૂર્વ શાળાઓની માહિતી.
  • પ્રાસંગિક નિરીક્ષણની નોંધ.
  • સમગ્ર છાપની સંક્ષિપ્ત નોંધ.
  • વિદ્યાર્થીની ઈતર પરિક્ષાઓની નોંધ.
  • વિદ્યાર્થીની વિશિકષ્ટ સિદ્ધીઓની નોંધ.
  • વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતાની માહિતી.

Copyright ® 2020 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog